Opšti uslovi iznajmljivanja vozila

 

1. Korišćenje vozila

 

Za vreme korišćenja vozila vozač (Najmoprimac) je dužan da se prema iznajmljenom vozilu odnosi s pažnjom dobrog domaćina, da vozilo uredno održava i da u slučaju bilo kakvih problema o tome odmah obavesti NOVA RENT BGD rent a car (Najmodavac).

Minimalno vreme korišćenja vozila je 1 dan (24 sata). Dozvoljeno prekoračenje je 59 min. Nakon tog vremena naplaćuje se ceo dan.

Otkazivanje rezervacije do 14 dana od početka najma je besplatno.
Ako je otkazivanje rezervacije 13 ili manje dana, zadržavamo pravo da naplatimo 50% najma.

2. Neograničena kilometraža

U cenu najma uračunata je neograničena kilometraža, osim u slučajevima kada se automobil iznajmi do 3 dana kada je kilometraža ograničena na 200km dnevno i svaki prekoračeni kilometar se naplaćuje 0,5 EURA 

 

3. Depozit i plaćanje

Depozit je obavezan, a njegova visina zavisi od kategorije vozila i dužine trajanja najma. Depozit, kao i plaćanje najma, može se izvršiti u gotovini ili nekom od kreditnih kartica (Visa, American express, Mastercard i Maestro). Sva plaćanja se vrše u dinarima prilikom početka najma!

Porez (PDV) za uslugu iznajmljivanja vozila je uključen u cenu najma.

 

4. Vozač

Najmoprimac je dužan da ima minimum 23 godine starosti i važeću vozačku dozvolu najmanje 2 godine (isto važi i za drugog vozača). Upis drugog vozača se ne naplaćuje.

 

5. Osiguranje

U cenu iznajmljivanja vozila uključeno je Osiguranje od odgovornosti za štetu prema trećim licima do iznosa utvrdjenog polisom obaveznog osiguranja.

 

5.1 Osiguranje za štetu na iznajmljenom vozilu

Otkup odgovornosti za štetu na iznajmljenom vozilu („CDW“ i „Super CDW“) uključen je u publikovanoj ceni najma. Osiguranje važi isključivo uz obavezan zapisnik policije.

Osiguravajuće društvo neće isplatiti štetu u slučaju da je vozač upravljao iznajmljenim vozilom pod dejstvom alkohola ili narkotika.

Ovim osiguranjem nisu pokrivene štete na gumama i felnama kao ni oštećenja unutrašnjosti vozila nastala nepažnjom ili nebrigom Najmoprimca.

Učešće u šteti je OBAVEZNO i zavisno od vrste vozila iznosi prvih 100 ili 200 EUR , odnosno 10% .Učešće u šteti se odnosi samo za štetu nastalu krivicom lica koje je upravljalo našim vozilom (najmoprimca) ili NN lica (šteta zatečena na parkingu i sl.).

 

5.2 Osiguranje od kradje iznajmljenog vozila

Otkup odgovornosti za slučaj kradje iznajmljenog vozila („TP“ i „Super TP“) uključen je u publikovanoj ceni najma. Osiguranje važi isključivo uz obaveznu prijavu kradje policiji i pod uslovom da je Najmoprimac zadržao kod sebe dokumenta i ključ od vozila koje je dužan da preda Najmodavcu.

 

5.3 Opšta odredba osiguranja

U svim slučajevima koji nisu pokriveni navedenim osiguranjima ili koje osiguravajuće društvo ne prihvati da nadoknadi, Najmoprimac je dužan da Najmodavcu plati 100% iznosa štete.

 

 

6. Prelazak granice

Prelazak granice se ne naplaćuje ukoliko se vozilom prelazi granica sa BiH, Hrvatskom, Crnom Gorom, Severnom Makedonijom. Prelazak granice u bilo koju drugi državu dozvoljen je isključivo uz odobrenje disponenta Nova Rent i naplaćuje se 35 EURA!

 

7.Čistoća vozila

Najmoprimac je dužan da vozilo vrati u čistom stanju, odnosno u istom stanju kako je vozilo i preuzeo. Ukoliko najmoprimac nije u mogućnosti da vozilo opere neposredno pre vraćanja vozila najmodavcu, može uplatiti prenje u iznosu od 10 EURA.

Izdvajamo primer koji najmodavcu Nova Rent nije prihvatljiv: Najmoprimac (klijent) opere vozilo na dan vraćanja ili dan ranije, ali dok stigne na mesto vraćanja vozila – vozilo se isprlja. U ovim i sličnim slučajevima najmoprimac (klijent) je dužan da plati pranje u iznosu od 10 EURA.

 

8. Gorivo u vozilu

Gorivo nije uključeno u cenu iznajmljivanja vozila i svo utrošeno gorivo plaća Najmoprimac (klijent). Politika Nova Rent agencije je izdavanje vozila sa punim rezervoarom goriva, te i vraćanje vozila sa punim rezervoarom od strane klijnta. Dopuna vozila mora se izvršiti u neposrednoj blizini Aerodroma/Novog Beograda (do 10 kiometara udaljenosti).

Izdvajamo primer koji najmodavcu Nova Rent nije prihvatljiv: Najmoprimac (klijent) na dan povratka vozila na dogovoreno mesto kreće iz drugog grada (npr. Požarevac, Valjevo, Užice i slično) ina toj lokaciji poslednji put natoči gorivo. Na mesto vraćanja vozila dolazi sa rezervoarom čiji indikator (plovak) pokazuje da je rezervoar pun ili da nedostaje malo goriva. U ovakvim slučajevima najmoprimac (klijen) je dužan da plati nedostajuće gorivo po nalogu disponenta Nova Rent.

Call Now Button